ZABAVNE IGRE

Zabavne igre na zemlji predstavljaju timsko takmičenje na više poligona koji uključuju igre memorije, orijentacije, snage, ravnoteže, iznenađenja itd. U te igre spadaju navlačenje konopa, trka u džakovima, bitka na brvnu, štafeta itd. Najmanji broj osoba potreban za ovu aktivnost je 10. Ove igre su gotovo redovni deo skoro svake grupne posete koju smo imali. Sve grupne posete je potrebno najaviti barem 3 dana ranije.

ZABAVNE IGRE