Sportsko-rekreativni sadržaji:

Svakodnevni:

 • Prepreke na drveću, 1-2 sata
 • Trčanje po trim stazi i jutarnja gimnastika, 1 sat
 • Igre u jezeru (u zavisnosti od vremenskih uslova), 2 sata
 • Trim poligon, slackline i veštačka stena, 1 sat
 • Funn games, 1-2 sata

Povremeni (jednom nedeljno):

 • Višeboj, 2 sata
 • Gađanje u metu sa paintball puškom, 2 sata
 • Orijentiring, 2 sata
 • Hodanje na štulama, 1 sat
 • Srednjevekovno mačevanje i streličarstvo, 2 sata
 • Istraživanje skrivenih delova Ade, 2 sata
 • Potraga za blagom, 2 sata
 • Igre bez granica, 2 sata

Edukativni sadržaji:

 • Višeboj, 2 sata
 • Dizanje šatora – jednom nedeljno, 2 sata
 • Vezivanje čvorova – dva puta nedeljno, 2 sata
 • Loženje logorske vatre – svaki dan u večernjim satima
 • Edukacija o ishrani u prirodi – jednom nedeljno, 1 sat
 • Pravljenje improvizovanog filtera za vodu – jednom nedeljno, 1 sat
 • Pravljenje improvizovanih skloništa – jednom nedeljno, 1 sat
 • Orijentacija u prirodi – jednom nedeljno, 1 sat
 • Prva pomoć – jednom nedeljno, 1 sat
 • Ekologija – jednom nedeljno, 1 sat
 • Kuvanje – jednom nedeljno, 1 sat
 • Astronomija – jednom nedeljno, 1 sat
 • Edukacija o opasnostima od bolesti zavisnosti – jednom nedeljno, 1 sat
 • Edukacija o biljkama i životinjama – jednom nedeljno, 1 sat
 • Ponašanje u prisustvu nepoznatih životinja – jednom nedeljno, 1 sat
 • Ponašanje u urbanoj sredini, u slučaju:
  • požara
  • poplave
  • saobraćajne nesreće
  • zemljotresa
  • provale stana
  • zaglavljivanja u liftu itd. – jednom nedeljno, 1 sat

Kulturno-zabavni sadržaji:

 • Muzička i glumačka sekcija – svakog dana, 1 sat
 • Vajanje – jednom nedeljno, 1 sat
 • Kvizovi – 2-3 puta nedeljno, 1 sat
 • Žurka oko logorske vatre – svako veče, 1 sat

PRIJAVI SE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *