Cena kampa je 200 € (po srednjem kursu NBS na dan uplate, u dinarskoj protivvrednosti). Uplatom se rezerviše mesto u kampu, a najkasnije do kraja maja se određuje u kojoj smeni će dete boraviti u kampu. Iznos mora biti islpaćen najkasnije 7 dana pre početka kampa (ukoliko ima slobodnih mesta).

Ako dete boravi u kampu duže od jedne smene, ima popust od 10% za svaku sledeću smenu. Svako sledeće dete iz iste porodice ima pravo na popust od 10% na osnovnu cenu kampa. Prilikom uplate roditelji/staratelji dobijaju overenu priznanicu koju treba čuvati do početka smene i doneti je prilikom dovođenja deteta u kamp.

U cenu kampa su uračunati:

  • aktivnosti iz programa
  • ishrana (sveže kuvana hrana sa mnogo povrća i mesa)
  • smeštaj (šator, vreća, podloška, jastuk, posteljina, baterijska lampa)
  • instruktorski nadzor 24 sata dnevno
  • godišnjak u elektronskoj formi
  • majica i kačket

U slučaju da odustanete od kampa, novac će se rasporediti na sledeći način:

  • 40 dana pred početak smene :   25% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava
  • 30 dana pred početak smene :   50% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava
  • 20 dana pred početak smene :   75% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava
  • 10 dana pred početak smene : 100% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava 

U slučaju prekida boravka deteta u kampu uplaćena sredstva neće biti vraćena.

Izuzetak je ako prekid boravka deteta uzrokuje osoblje kampa, a da je pri tome dete ispoštovalo sva pravila kampa. Ukoliko se neko od dece razboli (visoka temperatura i sl.) a da to nije masovna pojava, i zbog toga mora da prekine boravak u kampu, ima mogućnost da sve propuštene dane nadoknadi u nekoj drugoj smeni, u kojoj bude bilomesta. U slučaju nepredviđenih okolnosti, zadržavamo sva prava izmene programa ili otkazivanja kampa, pri čemu vršimo kompletan povraćaj svih uplaćenih sredstava.

PRIJAVI SE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *