Peti po redu, CAMP NO COMP – letnji kamp za decu od 9 do 12 godina, na Adi Ciganliji, u kojem će naučiti veštine koje se ne uče u školi i kod kuće, a koje će im biti korisne u životu.

Kamp u kojem uče da budu samostalni, hrabri, spretni, humani, solidarni i još mnogo toga. Kamp u kojem nema kompjutera, mobilnih telefona i drugih elektronskih igrica, već samo aktivnosti i igre u prirodi, spavanje u šatorima i sedenje oko logorske vatre, uz prepričavanje dnevnih avantura, sa drugarima iz Srbije i celog sveta. Kamp u kojem se stiču prijateljstva za ceo život i iz kog se nose najlepše uspomene.

Kroz raznovrsne sportsko – rekreativne, edukativne i kulturno-zabavne sadržaje, u prirodnom okruženju, druženjem i radom u grupama se razvijaju mentalne i motoričke sposobnosti, kao i osećaj za solidarnost i timski duh.

Planirane su mešovite grupe dece iz Srbije i dijaspore, kao i strane dece iz internacionalnih škola u Beogradu, radi učenja jezika i stvaranja internacionalnih prijateljstava.

 

Kroz ishranu u prirodi i noćenje u šatorima kod dece se razvija samostalnost, oslobađanje od eventualnih strahova boravka u prirodi, kao i bolja socijalizacija sa vršnjacima.

U okviru edukativnih radionica, kroz zanimljive teme koje se ne obrađuju u školi, kod dece se razvija sposobnost snalaženja u raznim situacijama.

Odsustvom kompjutera, mobilnih telefona, televizije i sl, smanjujemo kod dece tehnološku zavisnost.

Različitim sportskim sadržajima razvijamo kod dece motoričke sposobnosti i ljubav prema sportu

u prirodi.

Kulturno-umetničke i zabavne radionice, otkriće njihove stvaralačke i umetničke talente i unaprediti ih, razmenjujući specifičnosti podneblja iz kog dolaze.

Kamp je zasnovan isključivo na sedmodnevnom boravku dece, bez mogućnosti spavanja kod kuće.

Deca u kamp ne donose telefone niti bilo kakve vredne stavri.

Tokom boravka deteta u kampu isključene su posete roditelja/staratelja i pozivi telefonom izu

 

zev u slučaju preke potrebe (bolest ili povreda deteta, vanredne situacije u porodici isl.)

Svaka smena počinje :

  • ponedeljkom ujutru u 7:00 (kada roditelji dovode decu)

Svaka smena se završava :

  • nedeljom posle podne u 17:00 (kada roditelji dolaze po decu).

 

CAMP NO COMP 2017 sadrži 4 sedmodnevne smene:

  • 17.07. – 23.07.
  • 24.07. – 30.07.
  • 31.07. – 06.08.
  • 07.08. – 13.08.

PRIJAVI SE!

PLAN KAMPA

PRAVILNIK KAMPA OD A DO Š

CENE I POPUSTI

Dokumentacija:

  1. Prijavni formular (download)
  2. Pristupnica (download)
  3. Odgovornosti (download)